Al het nieuws

Handelshuur en covid-19

10/12/2020

De Covid 19 – pandemie houdt de wereld in zijn ban.  

Ook op het vlak van handelshuur heeft dit zijn weerslag.  De cruciale vraag is of de handelshuurder, die zonder twijfel zwaar te lijden heeft door deze crisis, deze pandemie niet kan inroepen om zijn huurgelden niet te betalen.  Deze vraag is des te pregnanter indien zijn handelszaak door het bevel van de overheid gesloten is.  Vaak wordt er door de huurder overmacht ingeroepen, doch er worden door de huurder vaak ook andere juridische redenen ingeroepen.  Hiertegenover staat dan de verhuurder die vaak ook om allerlei redenen afhankelijk is van de afgesproken huurgelden en die, indien hij deze huur niet zou ontvangen, ook slachtoffer zou zijn van de pandemie, ondanks dat hij evenmin schuld heeft aan deze crisis.

Op onze website hebben we  -mede op basis van een eerste rondvraag bij de vredegerechten-  de eerste rechtspraak verzameld.  Bij de rondvraag bij de vredegerechten viel trouwens op dat heel wat vredegerechten nog niet gevat waren over de problematiek, wat er op wijst dat er heel wat onderhandeld wordt en de partijen de rechter (nog) niet ingeschakeld hebben.  Bij sommige vredegerechten werd trouwens bevestigd dat dit ook vaak het vaderlijk advies was van de vrederechter. 

De uitspraken die wel geveld werden, wijzen op een zeer uiteenlopend beeld.  Ook de motivering is zeer uiteenlopend en zeer creatief.  Hieronder vindt u een zeer summier overzicht, waarbij telkens kan worden doorgeklikt voor meer details en voor (soms) uittreksels uit de motivering.   In dit summier overzicht wordt aangeduid of de betrokken uitspraken “pro” huurder dan wel “pro verhuurder” zijn, al doet deze simplificatie geweld aan de realiteit.  Sommige rechters zijn overigens geneigd om in hun beoordeling een compromis te maken.  Ook de vraag of “overmacht” in hoofde van de huurder al dan niet wordt aanvaard, is te simplificerend, temeer daar juridisch er meerdere rechtsfiguren ter berde komen.

De overzicht werd afgesloten op 9 december 2020.  Zodra nieuw uitspraken op ons kantoor toekomen, zullen deze ingelast worden.

Steeds bereid tot bijkomende inlichtingen.

Steven DE COSTER en het team van lawcity.be    


Rechtspraak per vredegerecht (chronologisch) :

Vred. Brugge, vierde kanton, 28 mei 2020 : pro huurder

Vred. Schaarbeek, eerste kanton, 22 juni 2020 : pro huurder

Vred. Kortrijk, tweede kanton, 30 juni 2020 : pro huurder                                                                                   

Vred. Sint-Pieters-Woluwe, 2 juli 2020 : pro verhuurder                          

Vred. Gent, eerste kanton, 6 juli 2020 : pro verhuurder                         

Vred. Antwerpen, derde kanton, 10 juli 2020 : pro huurder

Vred. Antwerpen, tweede kanton, 13 juli 2020: pro huurder

Vred. Bree, 16 juli 2020, pro verhuurder

Vred. Brugge, derde kanton, 17 juli 2020 : pro verhuurder

Vred. Houthalen-Helchteren, 28 juli 2020 : pro verhuurder

Vred. Antwerpen, tweede kanton, 3 september 2020 : pro huurder

Vred. Antwerpen, tweede kanton, 17 september 2020 : pro huurder

Vred. Elsene, 22 oktober 2020 : pro verhuurder

Vred Elsene, 29 oktober 2020 : pro verhuurder

Vred. Etterbeek, 30 oktober 2020 : pro huurder

Vred. Kontich, 16 november 2020 : pro verhuurder

Vred. Elsene, 19 november 2020 : pro verhuurder