Al het nieuws

Rechtspraak Brugge (28 mei 2020)

10/12/2020

Vred. Brugge, vierde kanton, 28 mei 2020 (N), gepubliceerd in speciaal nummer T. Vred. (N) – HIGNY, M. en VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie ?  Eerste rechtspraak m.b.t. Covid 19 becommentarieerd. – Panoplie juridique face à une pandémie ?  Les premières décisions commentées en matière de Covid-19, Brugge (die Keure), 2020

In hoofde huurder : overmacht

In hoofde verhuurder : overmacht

oordeel : huurder wordt veroordeeld tot betaling van 25 % van de achterstallen van april 2020 en mei 2020, doch wordt wel veroordeeld tot 100 % van de achterstallen voor januari 2020 tot en met maart  2020; toekenning vordering tot ontbinding (enz.)

achtergrond :

  • Aard handelszaak huurder : pralines en confiserie.  Grootte van de huurder ?
  • Aard verhuurder : ?  Grootte  van de verhuurder : ?
  • Maandelijkse huurprijs : 8.582,41
  • Betalingshistoriek : chronische achterstallen vanaf de inhuurname in oktober 2015 (doch aangezuiverd in september 2019; nieuwe achterstallen na (reeds) een vonnis op 18 december 2019, lees vanaf januari 2020;
  • Verhuurder is eiser (inleidend verzoekschrift 9 maart 2020)

motivering : zie speciaal nummer T. Vred. (N)