Al het nieuws

Rechtspraak Antwerpen (10 juli 2020)

11/12/2020

Vred. Antwerpen, derde kanton, 10 juli 2020 (N), gepubliceerd in speciaal nummer T. Vred. (N) – HIGNY, M. en VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie ?  Eerste rechtspraak m.b.t. Covid 19 becommentarieerd. – Panoplie juridique face à une pandémie ?  Les premières décisions commentées en matière de Covid-19, Brugge (die Keure), 2020

In hoofde huurder : gedeeltelijk “overmacht”

In hoofde verhuurder : overmacht

oordeel : huurder wordt veroordeeld tot betaling van de achterstallen, mits aftrek van één maand huur (vrijstelling van één maand huur) en mits aftrek bedrag voor waterschade; ontbinding wordt afgewezen

achtergrond :

  • Aard handelszaak huurder : horeca (restaurant)  Grootte van de huurder : ?
  • Aard verhuurder : ?  Grootte  van de verhuurder : ?
  • Maandelijkse huurprijs : 800,- €
  • Betalingshistoriek : reeds achterstallen van vijf maanden huur van voor coronacrisis;  wel heeft verhuurder ook tegeneis wegens waterschade
  • Verhuurder is eiser (verzoekschrift 16 maart 2020)

motivering : zie speciaal nummer T. Vred. (N)