Al het nieuws

Rechtspraak Gent (6 juli 2020)

11/12/2020

Vred. Gent, eerste kanton, 6 juli 2020 (N), gepubliceerd in speciaal nummer T. Vred. (N) – HIGNY, M. en VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie ?  Eerste rechtspraak m.b.t. Covid 19 becommentarieerd. – Panoplie juridique face à une pandémie ?  Les premières décisions commentées en matière de Covid-19, Brugge (die Keure), 2020

In hoofde huurder : geen overmacht

In hoofde verhuurder : overmacht

oordeel : huurder wordt veroordeeld tot betaling van alle achterstallen; achterstallen mogen afbetaald worden

achtergrond :

  • Aard handelszaak huurder : horeca (hamburgerrestaurant).  Grootte van de huurder : keten van 39 eethuizen in België
  • Aard verhuurder : bedrijf actief in vastgoed (verkoop en verhuring van vastgoed)?  Grootte  van de verhuurder : ?
  • Maandelijkse huurprijs : 19.444,44 € + belastingen betreffende het huurgoed
  • Betalingshistoriek : buiten onroerende voorheffing 2019, geen achterstallen; per 24 maart 2020 bericht dat huur niet als betaald worden; geen reactie op vraag tot constructieve oplossing vanwege verhuurder;
  • Verhuurder is eiser

motivering : zie speciaal nummer T. Vred. (N)