Al het nieuws

Rechtspraak Antwerpen (3 september 2020)

14/12/2020

Vred. Antwerpen, tweede kanton, 3 september 2020 (N),  gepubliceerd in speciaal nummer T.Vred.(N) – HIGNY, M. en VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie ?  Eerste rechtspraak m.b.t. Covid 19 becommentarieerd. – Panoplie juridique face à une pandémie ?  Les premières décisions commentées en matière de Covid-19, Brugge (die Keure), 2020

In hoofde huurder : overmacht

In hoofde verhuurder : overmacht

oordeel : huurder wordt niet veroordeeld tot betaling achterstallen voor de maanden maart 2020, mei 2020 en juni 2020, maar wel voor de maanden juli 2020 tot en met september 2020; de vordering tot ontbinding wordt uitgesteld “in voortzetting”

achtergrond :

Aard handelszaak huurder : schoonheidssalon/welnesscentrum.  Grootte van de huurder ?

Aard verhuurder : fysisch persoon.  Grootte  van de verhuurder : niet van toepassing

Maandelijkse huurprijs : 1.500 €

Betalingshistoriek :  maand maart 2020 niet, maand april 2020 wel, vanaf mei 2020 tot september 2020 niet

Verhuurder is eiser (inleidend verzoekschrift 3 augustus 2020).  Verweerder laat verstek gaan.

motivering : zie speciaal nummer T.Vred. (N)