Al het nieuws

Rechtspraak Sint-Pieters-Woluwe (2 juli 2020)

11/12/2020

Vred. Sint-Pieters-Woluwe, 2 juli 2020 (F) gepubliceerd in speciaal nummer T.Vred. (F) – HIGNY, M. en VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie ?  Eerste rechtspraak m.b.t. Covid 19 becommentarieerd. – Panoplie juridique face à une pandémie ?  Les premières décisions commentées en matière de Covid-19, Brugge (die Keure), 2020

In hoofde huurder : geen overmacht, doch kan beroep doen op principes goede trouw en verbod van rechtsmisbruik

In hoofde verhuurder : overmacht

oordeel : huurder wordt veroordeeld tot betaling van 50 % van de achterstallen (huur; doch niet van de afbetaling van het drempelgeld) voor twee maanden

achtergrond :

  • Aard handelszaak huurder : kapsalon en schoonheidssalon.  Grootte van de huurder : ?
  • Aard verhuurder : ?  Grootte  van de verhuurder : ?
  • Maandelijkse huurprijs : 3.480,- € (naast nog lopende afbetalingen van maandelijks 583,33 € voor drempelgeld)
  • Betalingshistoriek : achterstallen vanaf begin januari 2020, doch deze achterstallen werden ingehaald op het ogenblik van het pleiten van de zaak;
  • Verhuurder is eiser (dagvaarding 13 maart2020)

motivering : zie speciaal nummer T.Vred. (F)