Al het nieuws

VERZEKERINGSRECHT - Digitale aangifte van een verkeersongeval via een app.

06/02/2017

Papieren aangifte

Bij een aanrijding had men tot voor kort weinig of geen keuze: het papieren aanrijdingsformulier. Zo zorgt men er immers voor dat, zoals dat ook contractueel vereist is, de verzekeraars zo snel mogelijk ingelicht worden over de omstandigheden van het verkeersongeval.

Het gebruik van de papieren aangifte zorgde vaak niet enkel voor tijdsverlies maar soms ook voor onduidelijkheid, foutieve en/of onvolledige informatie, met nadien mogelijks interpretatieproblemen door bijvoorbeeld onleesbare informatie.

Praktisch

Sinds 19 januari 2017 is deze papieren administratie vereenvoudigd. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft de mobiele applicatie Crashform voorgesteld. Deze is beschikbaar voor smartphone en tablet en gratis te downloaden in de Google Play Store en App Store. Met behulp van de app kan men bij een verkeersongeval onmiddellijk, zeer eenvoudig en veel vlugger een (elektronische) aangifte doen.

De lancering van de app Crashform is geen primeur. De inspiratie hiervoor vond men zoals wel vaker in Nederland, waar het sinds enkele jaren ook al mogelijk was via een mobiele applicatie een verkeersongeval aan te geven. In België kwam eerder ook al de mobiele applicatie Assisto, een vergelijkbare dienst, op de markt en had verzekeraar Ethias al een eigen app.

In de app Crashform kan u van tevoren uw eigen persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om bij een aanrijding onmiddellijk de andere gegevens te kunnen invullen. Verder kan men de locatie van het ongeval automatisch laten bepalen door de geolocatiefunctie van de smartphone of tablet en kunnen de verzekeringsgegevens van de betrokken partijen automatisch worden ingevuld door de QR-code, een tweedimensionale blokjescode die zich bevindt op het verzekeringsbewijs (groene kaart), met de app te scannen. De omstandigheden van het ongeval en de schade als gevolg daarvan kunnen eenvoudig worden aangeduid en kunnen worden aangevuld met foto’s. Wanneer de aangifte van het ongeval (in acht stappen) afgerond is en door partijen wordt ondertekend, wordt deze onmiddellijk in pdf-formaat via e-mail overgemaakt aan uw verzekeraar (en eventuele verzekeringsmakelaar) en ontvangt u zelf ook een kopie.

Terwijl een ‘traditionele’ aangifte via het papieren aanrijdingsformulier ongeveer een half uur of langer in beslag neemt, duurt de aangifte via de applicatie amper een kwartier. Het is belangrijk te vermelden dat de aangifte via de mobiele app de papieren variant niet vervangt. Het papieren aangifteformulier kan dus nog steeds gebruikt worden.

Juridisch

Het is onmiddellijk duidelijk dat het risico op onvolledige, foutieve of onleesbare informatie bij het gebruik van de app kleiner is dan bij de papieren aangifte.

Juridisch lijkt de papieren aangifte toch niet dezelfde bewijswaarde te hebben als de aangifte via de app. De rechtbank moet steeds kunnen nagaan dat de aangifte uitgaat van de persoon tegen wie men het inroept. Wanneer men de aangifte via de app met de vinger ondertekent op het scherm van de smartphone of tablet (touchscreen), heeft dit juridisch niet dezelfde waarde als de handtekening die u op de papieren aangifte zou gezet hebben. De wettelijke voorwaarden voor een elektronische handtekening zijn hier niet voldaan (geen kwalificeerde elektronische zegel).

Er zijn voorbeelden denkbaar waar dit tot problemen zou kunnen leiden.
Als de handtekening in twijfel wordt getrokken op een papieren aangifte, dan kan er in een procedure vrij eenvoudig een schriftonderzoek worden bevolen om de echtheid daarvan te laten vaststellen.
Wanneer de handtekening in twijfel getrokken wordt bij een aangifte via de app, ligt dit een pak moeilijker. Een schriftonderzoek, waar men de beweerde handtekening vergelijkt met de werkelijke handtekening van een partij, is dan onmogelijk: men kan niet de werkelijke handtekening vergelijken met een handtekening die op het scherm van een smartphone met de vinger is gezet. De grafische karakteristieken die aanwezig zijn bij een fysieke handtekening (de druk op het papier, volgorde van ontstaan van pentrekken, …), zijn afwezig bij een digitale handtekening. Hoogstens kan de rechter, met eigen ogen, vaststellen dat de ‘digitale handtekening’ gelijkt op de werkelijke handtekening.

In de praktijk zullen deze juridische bezwaren wellicht niet tot veel moeilijkheden leiden. Zelfs als de rechtbank de aangifte van de app niet als voldoende bewijs beschouwt, is dit nog steeds een ‘begin van bewijs’ op basis waarvan de rechter, met aanvullende elementen, kan verifiëren wat de werkelijke toedracht is van de feiten van het ongeval. Een gebrekkige handtekening kan daarbij bijvoorbeeld aangevuld worden door de specifieke verzekerings- en rijbewijsgegevens van de andere bestuurder (u kan immers slechts kennis hebben van deze gegevens wanneer de andere partij u deze aanreikt bij de aangifte), de getuigenverklaringen, de foto’s die u genomen heeft van de plaatsgesteldheid na het ongeval en eventuele communicatie nadien.

Digitalisering van de ongevalsaangifte.
Consumentvriendelijker? Zonder enige twijfel!
Juridisch evenwaardig? In theorie niet, maar in de praktijk zal dit niet voor noemenswaardige problemen zorgen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u steeds contact opnemen met Steven MARIS of Eline POPULAIRE.