Alle vakgebieden

Familierecht

De familie, zo belangrijk, maar ook soms zo moeilijk. Hier staan we u ook bij. Zowel om advies te geven als om overeenkomsten of documenten op te stellen. Maar ook als er zich discussies voordoen of het loopt in de familie of het gezin mis, zelfs tot op het niveau van de rechtbank. Naast onze juridische kennis en onze praktische ervaring, bestaat onze leidraad ook in het rekening houden met het menselijke en ethische aspect.

Concreet behandelt lawcity.be in dit domein dossiers omtrent :

  • Huwen of gehuwd zijn, samenleven, zorgen voor kinderen, zorgen voor       ouders, … : adviezen, contracten, bijstand bij een eventuele notariële tussenkomst, maar ook procedures inzake scheiding, onderhoudsgelden, ouderlijk gezag, verblijfsregelingen en omgangsrecht, kinderontvoering, …
  • Nalatenschappen en erfenissen, testamenten, schenkingen, handgiften, … : adviezen, contracten, bijstand bij een eventuele notariële tussenkomst, maar ook procedures zoals verzegeling, betwisting nalatenschap en testamenten, …
  • Geesteszieken, onbekwamen, … : zoeken naar de juiste juridische oplossing, adviezen, contracten, het vragen van beschermingsmaatregelen, …