Alle advocaten

Benedict Lamiroy

Benedict Lamiroy behaalde in 1986 zijn diploma van kandidaat in de Rechten aan de UFSIA in Antwerpen. In 1989 behaalde hij daarbovenop zijn licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

In oktober 1989 begon hij zijn stage als advocaat aan de balie van Antwerpen en kreeg hij een algemene opleiding, met een specialisatie in handelsrecht en contractenrecht, en in het bijzonder in huurcontracten en het algemene verbintenissen- en contractenrecht.

Benedict werkt sinds 1989 samen met Bruno Schoenaerts, met wie hij Advocatenkantoor Schoenaerts & Lamiroy vormt. Tevens werd hij in juli 2012 vennoot bij lawcity.be.

Benedict Lamiroy is generalist maar vooral actief in de praktijkdomeinen handelshuurcontracten, vastgoed, contractenrecht (zowel handels- als burgerlijke contracten), jeugdrecht, algemeen burgerlijk recht en gerechtelijk recht. Hij werkt steeds vanuit een grondige analyse van de merites en zwakheden van een dossier, om de cliënt zo efficiënt mogelijk bij te staan en te adviseren in gerechtelijke procedures, expertises, onderhandelingen en meer.