Al het nieuws

Voldoet uw woning al aan de 2020-regelgeving inzake rookmelders, of dient u nog actie te ondernemen?

04/12/2019

Sinds 1 januari 2013 is iedereen die in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt, als gevolg van het Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, verplicht rekening te houden met een aantal regels omtrent het plaatsen van rookmelders.

Zo werd er de verplichting ingevoerd om binnen een bepaalde termijn rookmelders van het type NBN EN 14604 te (laten) plaatsen in bepaalde Vlaamse woningen. Dit geldt onder meer voor alle nieuwgebouwde en nieuw te bouwen woningen vanaf 1 januari 2013 en voor alle huurwoningen waarvoor een huurcontract werd of wordt afgesloten na 1 januari 2013. Binnen de categorie van de huurwoningen wordt er nog een verder onderscheid gemaakt naargelang het gaat om een gewone huurwoning, dan wel een sociale huurwoning.

Op 1 januari 2020 wordt deze verplichting uitgebreid naar alle Vlaamse woningen, zodat elke Vlaamse woning, dus ook uw woning, uitgerust moet zijn met een rookmelder van het type NBN EN 14604 of een brand|Updetectiesyteem.

Indien u vragen hebt over de conformiteit van uw huidige rookmelder of meer algemeen over de inhoud, de gevolgen of andere aspecten van de regelgeving inzake rookmelders, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor via het telefoonnummer 03/238.54.22 of via het e-mailadres steven.maris@lawcity.be.