Al het nieuws

BOUWRECHT – VERZEKERING – Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw

09/11/2016

De federale ministerraad keurde op 20 oktober 2016 een wetsontwerp goed om de aansprakelijkheidsverzekering verplicht te maken voor aannemers in de bouwsector.

Na de architecten zullen nu ook de aannemers en overige dienstverleners in de bouw verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering moeten aangaan. De verplichting zal namelijk gelden voor alle actoren in de bouw wiens werk onder de regels van de tienjarige aansprakelijkheid kan vallen.

Met de goedkeuring van dit wetsontwerp valt de juridische ongelijkheid tussen architecten, die reeds lang verplicht zijn een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, en andere bouwactoren weg.

Het doel van deze nieuwe wet is om de consument beter te beschermen. Er is namelijk een grotere kans dat de consument een vergoeding zal krijgen indien een fout wordt gemaakt door een bouwactor. Het nadeel van deze nieuwe verplichting is dat de prijzen voor het bouwen van een woning ongetwijfeld zullen stijgen in de toekomst.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp kunt u steeds Steven DE COSTER  of Dana FLEBUS contacteren.